Integritetspolicy

Introduktion 

Sigtuna bokhandel AB värdesätter och värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt vid användning av våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.


Denna integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka relaterade rättigheter du har. Integritetspolicyn utgör en sammanställning av Ugglan i Sverige alla typer av personuppgiftsbehandlingar och finns alltid tillgänglig på vår centrala webbplats för att du på ett så enkelt och transparent sätt som möjligt ska ha tillgång till informationen och ha möjlighet att jämföra hur behandlingen av personuppgifter skiljer sig åt mellan våra olika tjänster.

Eftersom vi utför olika typer av behandlingar av personuppgifter är denna policy uppdelad i olika avsnitt. För mer information om den personuppgiftsbehandling som är relevant för just dig, vänligen klicka vidare till det avsnitt som avser den tjänst du använder.
Om du vill bli påmind om vilka tjänster du använder och därmed vilket/vilka avsnitt i denna integritetspolicy som är relevant(a) för dig är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finner du nedan samt under respektive avsnitt.

Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår centrala webbplats.

Se Behandling av personuppgister nedan:

Vem är personuppgiftsansvarig?
Ugglan i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår webshop. Kontaktuppgifter till Ugglan i Sverige AB är info@ugglanisverige.se

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att kunna genomföra ett köp i vår webshop, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer och personnummer. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet. Dessa uppgifter sparas inte i våra lokala affärssystem utan endast i vår webshop och betalningsmodul.

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Om du väljer att delta i ett event eller en tävling behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra eventet/tävlingen och hantera ditt deltagande samt de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med eventet/tävlingen.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  1.  För att du ska kunna genomföra ett köp.
  2.  För att uppdatera dina adressuppgifter.
  3.  För att underlätta eventuella reklamationer.
  4.  För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt köp.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
I vår webshops databas sparar vi de dokument som rör ditt köp enligt Skatteverkets direktiv gällande bokföringslagen (för närvarande sju år). Därefter makuleras samtliga dokument och uppgifter.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter endast med myndigheter typ Polisen vid utredning av brott om det är ett lagkrav.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från vår webshop sker via e-post eller sms.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändring av villkor
Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.ugglanbokhandel.se